Om Positival

Positival er en oppstartbedrift som ble stiftet i 2019 Vårt mål er å øke kunnskap og kompetanse til personer om deres muskel og skjelettplager. På denne måten kan vi tilby tidlig intervensjon og bistand i form av hjelp til selvhjelp. Ved å bruke innovativ evidensbasert tilnærming, øker vi helsekompetanse, produktivitet og livskvalitet.

Om gründer

Preeti Agarwal er grunderen bak Positival. Hun har bred erfaring som fysioterapeut fra både privatpraksis og arbeidsrettetrehabilitering, og så behovet for hvordan tilnærmingen av muskel og skjelettplager kunne effektiviseres. Hun ble primærkontakt og manuellterapeut i 2018 og i 2019 mottok hun studentprisen, tildelt av Norsk manuellterapeuters forening, for masteroppgaven som ligger til grunn for arbeidet i Positival

Hvorfor helsekompetanse?

Helsekompetanse, kunnskap og kompetanse som sine plager, er helt sentralt for at man skal kunne håndtere sine smerter fra dag til dag. Faktisk kan tidlig kompetanse gi raskere resultater og dermed korte ned på sykehistorie. Vår verdi er å delekunnskap som er oppdatert og forankret i nyeste forskning slik fagpersoner har lært på skolen. På denne måten, utvikler vi den «intellektuelle pasienten»